Mr ICHIDA

MR. ICHIDA

Với nhiều năm kinh nghiệp trong lịch vực chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé tại Nhật Bản. Ông đã cùng các cộng sự tạo nên Kawaii với mong muốn mang lại một trải nghiệm thai kỳ tốt nhất cho phụ nữ Việt Nam. Cũng nhưng đồng hành với sự phát triển toàn diện về mọi mặt cho thế hệ trẻ em Việt.

Tháng Bảy 22, 2015